NOVA BRUSOVA DEFINICIJA

Pošalji SMS sadržine 169 na 3030. Teodori treba pomoć da se izleči.

Ko obriše ili kenja u komentarima mama mu je naprednjak.

Preuzeto sa http://vukajlija.com