Vicevi dana za Nedelju, 5. Septembar 2021. [85301]

Ža­li se pa­ci­jent: – Do­k­to­re, u po­sled­nje vre­me po­čeo sam da gu­bim pa­m­će­nje. Šta mi pred­la­že­te? Do­k­tor: – Pred­la­žem vam da pla­ti­te od­mah.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com