Vicevi dana za Četvrtak, 22. Decembar 2022. [86611]

Ka­že Mu­jo Fa­ti: – Dra­ga, znam šta že­lim za No­vu go­di­nu. – Šta? – Da mi bu­deš ko­na­č­no ve­r­na. – Eh, a ja sam ti već ku­pi­la ko­šu­lju.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com