Slovima

Izraz koji, za razliku od pisanja, upotrebljen u govoru nema nikakvog smisla. U pisanju se koristi za brojeve unete numerički, da ne bi došlo do zabune. U govoru, pojedinci koriste izraz da bi nešto naglasili, pojačali značaj događaja.

U pisanju:

5(slovima:pet) ; 200.000,00 (slovima:dvestahiljada) i sl.

U govoru:

"Čekamo te, slovima: pola sata!"

"Kada smo došli, tamo nije bilo slovima: nikoga!"

"Nisam bio za Slobu, slovima: nikada" – (jok, brojevima)

Preuzeto sa http://vukajlija.com