Rezervni indeks

Takozvani "duplak".

Koristi se kao osnova za paušalno ubiranje harača od od obe babe i obojice đed(ov)a.

– Bako, ja dobio 10 na ovom ispitu!

– Luče moje, evo tebi pola penzije!…Nego, ček, ček…kakav ti je ovo pečat: Samostalno prevozničko preduzeće "Simplon" Zagužanje?

– Pa tamo sam bio na praksi!

– Ljubi te baka pametnog. Bićeš ti ko deda Stavra, enžiner!

Preuzeto sa http://vukajlija.com