Živeti na leru

Ulagati najminimalniji mogući napor koji je potreban da bi se preživelo. Često se svodi samo na disanje i obavljanje najnužnijih potreba i obaveza.

profesor: Dakle, ispit se polaže na sledeći način: 51 bod kolokvijum, 30 bodova prisustvo i ostatak usmeni deo koji nije obavezan.

Ja: A jel obavezno prisustvo?

profesor: Nije, ali vam preporučujem jer…

Ja: Ne bih ja ako nije obavezno. A šta treba za kolokvijum?

profesor: Od 32. do 147. strane. Samo ipak vam je bolje da budete na predavanjima zbog veće ocene.

Ja: Jok ja, meni šesca dosta.

profesor: Kolega sa takvim stavom nećete daleko dogurati u životu.

Ja: Nit sam planirao.

Preuzeto sa http://vukajlija.com