Zipovati pokojnika

Kremirati. Umanjiti i napraviti funkcionalno da jednom rukom mozes nositi pokojnika a drugom držati kišobran.

Мana

– ne mozeš prepoznati pokojnika, tako da mogu uvaliti bilo koga u konzervu

Prednost

– u slučaju porodične tragedije mogu svi stati u jedno pakovanje

Preuzeto sa https://vukajlija.com