Završna godina srednje

Po mnogima (koji su je završili),ona godina u koju bi mogli da idu još 10 godina.

To je ona godina u kojoj konacno više nema starijih zajebanih likova iznad vas.

Ona godina u kojoj vas svi niži razredi gledaju sa dozom rispekta.

Godina u kojoj više nema profesora iz druge i treće koji su namenjeni isključivo čišćenju đaka koji neće da uče.

Godina u kojoj možete malo više i da bežite sa nastave.

Godina u kojoj ćete sigurno imati poklonjenih ocena.

Godina u kojoj idete na famoznu maturu.

Godina u kojoj dobijate neko zvanje,neku diplomu.

Godina u kojoj cete puno odlučivati. (Da li upisati fax?Koji fax?Kada poceti sa prijemnim?)

Godina u kojoj vam je žao što ste u ranijim godinama mislili da je škola sranje.

Godina u kojoj ćete pijani da plešete u centru grada sa svim svojim drugarima.

Godina koju sigurno nećete zaboraviti.

Definitivno godina u kojoj se odrasta u pravom smislu te reci.

Preuzeto sa http://vukajlija.com