Viša sila

Najrasprostranjenija religija u Srbiji. Nastala iz naše nemoći da objasnimo događaje oko nas. Ova nadprirodna pojava upravlja našim životom i odgovorna je za sve ono nad čime mi nemamo kontrolu. Njene posledice je nemoguće izbeći ili sprečiti!

N.B. Viša sila je pravni termin – Klauzula zakonika obligacionog prava:

Nastupanje više sile isključuje građanskopravnu ugovornu ili vanugovornu odgovornost za štetu. Slučaj, po pravilu, isključuje ugovornu odgovornost za štetu. U materiji objektivne odgovornosti za opasne stvari ili delatnosti, međutim, slučaj nije razlog na osnovu koga se može odgovorno lice osloboditi odgovornosti za štetu.

– Opet si se uspavao!

– A jbg, šta mogu, viša sila…

– Jel veruješ u Boga?

– Ma verujem da ima neka Viša sila.

Preuzeto sa http://vukajlija.com