Vicevi dana za Utorak, 23. Februar 2021. [84736]

Oti­šli Mu­jo i Ha­so da kra­du pa­pri­ke. – Ja ću da idem da kra­dem, a ti osta­ni da ču­vaš stra­žu – re­če Mu­jo Ha­si. Do­la­zi po­li­ca­jac i pi­ta Ha­su šta ra­di. On mu od­go­vo­ri da smi­šlja pe­smu. – Aj da ču­jem – za­tra­ži po­li­ca­jac. – Go­re sje­ver, do­lje Afri­ka, bje­ži, Mu­jo, je*ala te pa­pri­ka!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com