Vicevi dana za Utorak, 2. Maj 2023. [87070]

Se­li Mu­jo i Ha­so u ka­fa­nu i na­kon ne­ko­li­ko ra­ki­ja kre­ne pri­ča o sva­d­ba­ma: – Me­ni je na­j­dra­že kad pu­stim sni­mak sa sva­d­be una­zad i sed­nem pa gle­dam. – Što? – pi­ta ga zbu­nje­no Ha­so. – Mu­zi­ka vra­ća pa­re, pe­če­nje je po­no­vo u ko­ma­du, a Fa­ta ode ku­ći ma­j­ci.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com