Vicevi dana za Utorak, 18. Jul 2023. [87367]

Fa­ta raz­go­va­ra s Mu­jom i on je pi­ta: – Fa­to, šta bi ti da se ka­že na tvo­joj sa­hra­ni? Fa­ta se ma­lo za­mi­sli i ka­že: – Pa ja bih na­j­vi­še vo­le­la da ne­ko ka­že „gle, mr­da“!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com