Vicevi dana za Utorak, 10. Oktobar 2023. [87647]

Vo­zi se sve­šte­nik na bi­ci­klu i ne dr­ži vo­lan. Zau­sta­vi ga po­li­ca­jac i ka­že: – Pla­ti ka­znu! – A za­što? – Pa ne dr­žiš vo­lan! – Pa Bog dr­ži vo­lan! – On­da pla­ti ka­znu za­to što se vo­zi­te dvo­ji­ca na bi­ci­klu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com