Vicevi dana za Subotu, 6. Avgust 2022. [86153]

Se­di Mu­jo na oba­li i ba­ca ci­gle u vo­du. – Šta to ra­diš? – upi­ta ga Ha­so. – Ču­dim se! – Što se ču­diš? – Ci­gla če­tvr­ta­sta, a kad je ba­cim u vo­du, po­ja­ve se kru­go­vi!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com