Vicevi dana za Subotu, 4. Mart 2023. [86850]

Ka­že otac si­nu: – Ako su­tra opet do­bi­ješ je­di­ni­cu, nas dvo­ji­ca se vi­še ne po­zna­je­mo! Su­tra­dan, sin se vra­ća i otac pi­ta: – I, ka­ko je bi­lo? – Izvi­ni­te, ko ste vi?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com