Vicevi dana za Subotu, 30. Jul 2022. [86138]

Pi­ta Pi­ro­ća­nac de­vo­j­ku, ko­joj je ne­dav­no po­klo­nio ve­re­ni­č­ki pr­sten: – Re­ci mi je­su li tvo­je pri­ja­te­lji­ce po­hva­li­le pr­sten? – I vi­še od to­ga, dve su ga pre­po­zna­le – od­go­va­ra de­vo­j­ka.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com