Vicevi dana za Subotu, 3. Jun 2023. [87202]

Do­la­zi Mu­jo u bio­skop i ku­pi jed­nu kar­tu za fi­lm. Po­sle dva mi­nu­ta, do­la­zi i ku­pu­je još jed­nu, i ta­ko ne­ko­li­ko pu­ta. Pro­da­vac ga pi­ta: – Pa šta će vam to­li­ko ka­ra­ta za isti fi­lm? – Znam ja da je do­vo­lj­na jed­na, ne­go onaj na vra­ti­ma uvek po­ce­pa kar­tu kad mu je dam.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com