Vicevi dana za Subotu, 27. Avgust 2022. [86213]

Bu­di se že­na u ku­ći i gle­da po­red se­be, ne­ma mu­ža. Ona­ko ma­mu­r­na uzi­ma mo­bi­l­ni i zo­ve ga: – Alo, pa gde si ti, bu­dim se, a te­be ne­ma?! – A gde si se ti pro­bu­di­la po­što kod ku­će ni­si?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com