Vicevi dana za Subotu, 25. Novembar 2023. [87801]

Ka­že Mu­jo Ha­si: – Moj sta­ri­ji sin pot­pu­no li­či na me­ne. – To je zbog uti­ca­ja ge­ne­t­skog fa­k­to­ra! – A za­što on­da mla­đi li­či na ko­m­ši­ju? – E to ti je zbog uti­ca­ja sre­di­ne!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com