Vicevi dana za Subotu, 24. Jun 2023. [87287]

Do­đe Pe­ri­ca iz ško­le i ma­ma ga pi­ta: – Pe­ri­ce, ka­ko je bi­lo u ško­li? – Imam do­bru i lo­šu ve­st – ka­že joj. – Da ču­jem. – Do­bra ve­st je da sam do­bio pet, a lo­ša da je ta pe­ti­ca u pet ra­ta.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com