Vicevi dana za Subotu, 2. Septembar 2023. [87524]

Pla­vu­ša ula­zi u tr­go­vi­nu, ma­lo raz­gle­da i upi­ta pro­da­va­ča: – Ima­te li nao­ča­re? Pro­da­vac upi­ta zbu­nje­no: – Za su­n­ce? Pla­vu­ša od­ma­h­ne gla­vom: – Ma neee, za me­ne!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com