Vicevi dana za Subotu, 19. Jun 2021. [85105]

Ve­n­ča­li se Mu­jo i Fa­ta. Pr­vu bra­č­nu noć Mu­jo se ski­nuo go pa po­čeo da izvo­di bi­l­de­r­ske po­ze. – Je­sam li kao di­na­mit? – pi­ta Fa­tu. – Je­si, dra­gi, sa­mo ti fi­ti­lj kra­tak! – od­go­vo­ri ona.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com