Vicevi dana za Subotu, 18. Mart 2023. [86900]

U 4 uju­tru že­na ču­je mu­ža u ku­hi­nji. – Što ra­diš, po­bo­gu, u ovo do­ba no­ći? – Se­ćaš li se kad sam te ot­pra­tio ku­ći i kad nas je uhva­tio tvoj otac i re­kao: „Znaš da je ma­lo­le­t­na, za­to il’ je že­ni, il’ ideš 20 go­di­na u za­tvor?“ – Se­ćam se. – E, sad bi se za­vr­ši­lo tih 20 go­di­na…

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com