Vicevi dana za Subotu, 15. Oktobar 2022. [86384]

Pro­bu­dio se ma­li Pe­ri­ca pred zo­ru i tra­ži od ma­me da mu ispri­ča ba­j­ku, a ona mu ka­že: – Bez bri­ge, Pe­ri­ce, sad će ta­ta do­ći ku­ći, pa će i te­bi i me­ni pri­ča­ti ba­j­ke.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com