Vicevi dana za Subotu, 15. Januar 2022. [85630]

Pi­ta sin ta­tu: – Ta­ta, ta­ta, šta je to mu­ška­rac? – To je, si­ne, ne­ko ko je jak, ko na sve pa­zi, vo­li i bri­ne o svo­joj po­ro­di­ci. – Ta­ta, pa to je su­per. Ho­ću i ja da bu­dem mu­ška­rac kao mama.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com