Vicevi dana za Subotu, 14. Oktobar 2023. [87660]

Ko­la au­to-ško­le lu­dom br­zi­nom ule­ću na ben­zin­sku pu­m­pu i ko­če. – Mo­lim vas, uga­si­te mo­tor – vi­če ra­d­nik vo­za­ču. – Uga­sio sam. To se in­stru­k­tor tre­se u au­tu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com