Vicevi dana za Subotu, 11. Novembar 2023. [87752]

Do­bi­li uče­ni­ci u ško­li za­da­tak da na­pi­šu sa­stav na te­mu „Šta bih ura­dio da sam di­re­k­tor“. Svi uče­ni­ci pi­šu sa­mo Pe­ri­ca se­di i če­ka. Pri­me­ti to uči­te­lji­ca, pa ga pi­ta: – Pe­ri­ce, za­što ti ni­šta ne pi­šeš? – Če­kam se­kre­ta­ri­cu da joj izdi­k­ti­ram!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com