Vicevi dana za Subotu, 10. Septembar 2022. [86257]

Na­pi­je se Mu­jo si­noć i ka­že se­bi: – E, bo­lan, vi­še ne­ćeš pi­ti! Ju­tros se pro­bu­di Mu­jo i po­č­ne da ra­z­mi­šlja, te ka­že sam se­bi: – Pa ne­će me­ni pi­jan čo­vek go­vo­ri­ti šta tre­ba da ra­dim!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com