Vicevi dana za Sredu, 8. Maj 2024. [88373]

Pi­ta­ju ma­li Pe­ri­ca i Ma­ri­ca ba­ku: – Ba­ko, ka­ko smo mi do­šli na svet? Ba­ka: – Pa do­ne­la vas je ro­da… Okre­ne se Pe­ri­ca Ma­ri­ci i ka­že: – Da joj ka­že­mo ili da je pu­sti­mo da glu­pa umre?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com