Vicevi dana za Sredu, 25. Januar 2023. [86717]

Ka­že pa­ci­jent do­k­to­ru: – Mno­go mi je do­sa­d­no, ži­vot mi je mo­no­ton. – Na­đi­te se­bi šva­le­r­ku. – Imam već dve! – On­da re­ci­te svo­joj že­ni za njih!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com