Vicevi dana za Sredu, 21. Jun 2023. [87277]

– Ha­lo, da li je to ra­zred­ni sta­re­ši­na V3? – Da, ja sam! – Zo­vem da ja­vim da Pe­ri­ca da­nas ne­će do­ći u ško­lu, bo­le­stan je. – A ko zo­ve? – Pa moj ta­ta!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com