Vicevi dana za Sredu, 2. Jun 2021. [85059]

De­vo­j­ka ka­že izne­na­đe­nim to­nom: – Naš pr­vi su­sret, a ti mi do­no­siš ve­šta­č­ko cve­će? A de­č­ko od­go­va­ra: – Pa ve­šta­č­ki no­k­ti, ve­šta­č­ka ko­sa, si­li­ko­ni, ve­šta­č­ke tre­pa­vi­ce… Mi­slio sam da vo­liš pla­sti­ku!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com