Vicevi dana za Sredu, 14. Februar 2024. [88086]

Ka­že Pe­ri­ca pri­ja­te­lji­ma: – Je­ste li zna­li da no­vi „aj­fon“ ima apli­ka­ci­ju za mr­ša­vlje­nje? – Ka­ko ona ra­di? – Pa ku­pi­te ga i osta­ne­te bez pa­ra za hleb.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com