Vicevi dana za Sredu, 1. Novembar 2023. [87718]

Pro­la­zi Mu­jo po­red pau­ka i vi­di da mu di­žu „ju­go“. Po­red „ju­ga“ je sta­jao no­vi „me­r­ce­des“. – La­ko vam je da di­g­ne­te „ju­ga“, aj­de di­g­ni­te moj „me­r­ce­de­s“ – ka­že Mu­jo. Vo­zač ljut po­di­g­ne „me­r­ce­des“, a Mu­jo sed­ne u „ju­go“ i ode ku­ći.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com