Vicevi dana za Ponedeljak, 8. April 2024. [88273]

– Do­bar dan, je l’ to po­li­ci­ja? – Je­ste! – Pri­slu­šku­je­te li raz­go­vo­re? – Pri­slu­šku­je­mo! – Osim ja­ja i hle­ba, šta je još re­kla da ku­pim?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com