Vicevi dana za Ponedeljak, 31. Januar 2022. [85673]

Pi­ta uči­te­lji­ca de­cu šta sve mo­že da se sta­vi u usta, a Pe­ri­ca ka­že: – Li­za­li­ca. – I šta još? – Lu­ster. – Ka­ko lu­ster? – Si­noć sam čuo ta­tu ka­ko ka­že ma­mi: „Uga­si lu­ster da ti ga sta­vim u usta.“

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com