Vicevi dana za Ponedeljak, 3. Jun 2024. [88465]

Pla­vu­ša ka­že dru­ga­ri­ci:- Ne­ko mi već 15 mi­nu­ta zvo­ni na vra­ta i mno­go me ne­r­vi­ra, ma­lo mi fa­li da otvo­rim i ka­žem: „Alo, je l’ vi­diš da ni­smo kod ku­će!“

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com