Vicevi dana za Ponedeljak, 3. Jul 2023. [87317]

Že­na tre­ni­ra no­vog psa, a muž je gle­da sa stra­ne i ze­za: – Že­no, ne vi­dim baš da te slu­ša… Ona se okre­ne pre­ma nje­mu i ka­že: – Ne bri­ni ti ni­šta, ta­ko je i s to­bom bi­lo.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com