Vicevi dana za Ponedeljak, 29. Maj 2023. [87179]

Uči­te­lji­ca ka­že Pe­ri­ci: – Tvoj sa­stav na te­mu „Moj pas“ je isti kao kod tvog ro­đe­nog bra­ta. Mi­slim da si ga pre­pi­sao. Pe­ri­ca će na to: – Uči­te­lji­ce, ni­sam, ima­mo istog psa.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com