Vicevi dana za Ponedeljak, 29. Januar 2024. [88027]

– Ća­le, je li isti­na da u ne­kim ze­mlja­ma muž ne upo­zna svo­ju bu­du­ću že­nu pre ve­n­ča­nja? – pi­ta sin oca, a on mu od­go­va­ra: – To ti se, si­ne, do­ga­đa u svim ze­mlja­ma.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com