Vicevi dana za Ponedeljak, 28. Novembar 2022. [86530]

Že­na go­vo­ri mu­žu: – Sta­ti­sti­ke po­ka­zu­ju da se na­j­vi­še ne­sre­ća do­ga­đa u ku­hi­nji. – Znam! I ja sve­jed­no mo­ram da ih je­dem!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com