Vicevi dana za Ponedeljak, 27. Novembar 2023. [87809]

Za­ka­sni pr­va­čić na čas, pa ga pi­ta uči­te­lji­ca: – Za­što si za­ka­snio na čas? – Ka­sno sam kre­nuo od ku­će! – Za­što ni­si kre­nuo ra­ni­je? – Bi­lo je ka­sno da kre­nem ra­ni­je!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com