Vicevi dana za Ponedeljak, 24. Oktobar 2022. [86417]

Idu zec i vuk mra­č­nom šu­mom. Ka­že zec vu­ku: – Znaš, vu­če, ma­lo se pla­šim! A vuk ka­že: – Ja ću još vi­še da se pla­šim dok se ku­ći bu­dem vra­ćao sam!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com