Vicevi dana za Ponedeljak, 24. April 2023. [87033]

Pi­ta ra­zred­ni Pe­ri­cu: – Pe­ri­ce, za­što ni­si bio u če­tvr­tak u ško­li? – Pa, imao sam va­žnu uta­k­mi­cu! – Mo­gu li da do­bi­jem opra­v­da­nje? – Sa­mo ako će vam je moj „plej­ste­j­šn“ na­pi­sa­ti!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com