Vicevi dana za Ponedeljak, 18. Septembar 2023. [87575]

Pi­tao Pe­ri­ca uči­te­lji­cu: – Da li je Ti­hi okean uvek tih? – Mo­žeš li mi pos­ta­vi­ti glu­plje pi­ta­nje – ka­že uči­te­lji­ca. – Kad je umr­lo Mr­tvo mo­re?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com