Vicevi dana za Ponedeljak, 13. Novembar 2023. [87760]

Se­de muž i že­na, pa on po­kre­nu te­mu: – Dra­ga, da li ćeš ti pla­ka­ti kad ja umrem? A su­pru­ga mu od­go­vo­ri: – Na­rav­no. Znaš da ja pla­čem za sva­ku si­t­ni­cu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com