Vicevi dana za Ponedeljak, 13. Februar 2023. [86786]

Pe­ri­ca se ža­li pro­da­v­cu: – Ma­ma mi je re­kla da sta­vim ke­čap na šo­pi­ng li­stu. – I u če­mu je pro­blem? – Sa­da ne mo­gu da je pro­či­tam.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com