Vicevi dana za Ponedeljak, 12. Jun 2017. [78592]

Dođe mucavac doktoru i kaže:

Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.

Pa lepo ih poterajte.

Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.

Pa recite im ponovo iš.

Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.

Poterajte ih ponovo.

Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je nanaglasnije.

Ma, oterajte ga u materinu onda!

Pppa ja mu veliiim idi u pipipi… I onda mi se svi ostali vrate!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com