Vicevi dana za Ponedeljak, 12. Februar 2024. [88078]

Ka­že Pe­ri­ca pri­ja­te­lji­ma: – Je­ste li zna­li da no­vi „aj­fon“ ima apli­ka­ci­ju za mr­ša­vlje­nje? Na to će dru­go­vi: – Ka­ko ona ra­di? – Pa ku­pi­te ga i osta­ne­te bez pa­ra za hleb – od­go­va­ra Pe­ri­ca.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com