Vicevi dana za Ponedeljak, 11. Mart 2024. [88174]

Na­stav­ni­ca za­da­la te­mu za pi­sme­ni za­da­tak ko­ja gla­si „Da sam di­re­k­tor“. Svi pi­šu osim Pe­ri­ce. Pi­ta ga na­stav­ni­ca: – Za­što ne pi­šeš, Pe­ri­ce? Pe­ri­ca od­go­va­ra: – Če­kam se­kre­ta­ri­cu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com